Vår verksamhet

Eknö Hemman äger och förvaltar mark och byggnader i hamnen, byn, på Sandfältet, Dansberget, Kvarnberget, Västerudden, Fläskbergets och Trouvilles badstränder.

Vidare äger och förvaltar Hemmanets bostäder, ett litet klubbhus (fd kapten Bredenbergs stuga) kommersiella lokaler i hamnen för uthyrning till näringsidkare, arrenderar ut mark för kommunens sopanläggning, tre pontoner med ca 120 båtplatser i hamnen, arrenderar ut bryggfästen, samt den mesta av den mark Vägföreningen brukar till förrättade vägar på Sandhamn. Hemmanet har även fiskevatten.

karta.JPG