Föreningsstämma, styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Stefan Petersson, ordförande
Caroline Wedberg, vice ordförande
Stefan Hising, kassör
Viveca Bergstedt Sten, sekreterare
Per Broström
Anders Halvarsson
Madeleine Borg
Lars Karlström

Revisorer

Mats Örtegren, LR Revision & Redovisning Sollentuna AB
och Peter Christensson
 
Revisorssuppleanter
Hans Pettersson, LR Revision & Redovisning
Sollentuna AB och Anne-Christine Wickberg

Valberedning

Peje Emilsson
Göran Waldelius
Jenny Wickberg