Om oss

En stor del av mark- och vattenområdena på Sandhamn ägs och förvaltas av Eknö Hemman Samfällighetsförening. Samfälligheten ägs av 143 fastigheter som i sin tur är ägda av stort antal privatpersoner. De flesta av dessa har på olika sätt en knytning till Sandhamn som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden.

Samfällighetsföreningen bildades vid förrättning 1976, men föreningen har funnits sedan 1850-talet och hette tidigare Bystyrelsen for Eknö Hemman Nr 1. Eknö Hemman var beteckningen för stamhemmanet, från ungefär 1500-talet eller tidigare, som omfattade öarna Eknö, Vindalsö, Skarprunmarn, Getholmen, Sandön, Kroksö-Björkö, Lökholmen och Korsö mfl öar och skär. Fastigheterna har sedan dess beteckningen Eknö 1:582 t.ex.

Föreningen lyder under 1973 års lag om förvaltning av samfälligheter.

karta_fiske.JPG