Påminnelse

Inför sommaren vill Eknö Hemman i all välmening påminna boende på Sandön om några saker som gör ön trevligare för oss alla:

  • Eknö Hemman bekostar all städning av allmänna platser på ön, men var och en ansvarar för området kring sin egen tomt. Om det sticker ut grenar över ditt staket, växer högt gräs eller ligger skräp utanför, så gör du alla en tjänst om du håller efter sådana saker.
  • Det finns många fina hundar på ön, men tänk på att de ska hållas kopplade. Undvik att låta din hund bada på badstränderna så att ingen behöver bli rädd.
  • Efter den 1 juni ska inga båtar ligga kvar uppe på land. Det är gammal hävd på ön för att vi alla ska njuta av sommaren.  
  • För att alla skall kunna njuta av semester och lediga helger bör störande byggnadsarbeten (motorsågar,högtryckstvättar, slipmaskiner, hamrande m.m.) undvikas under juli månad samt  helger under juni och augusti.
  •  Den som önskar förvara material, trailers etc på hemmanets mark måste ha tillstånd för detta och betala en avgift för tillfälligt arrende till Eknö Hemman. Kontakt tas via hemsidan:   http://www.eknohemman.se