Eknö Hemmans årsstämma 2020 genomfördes den 16 augusti i Sandhamn

Här kan ni ta del av stämmohandlingar samt stämmoprotokoll

Eknö Hemmans årsstämma 2020 genomfördes den 16 augusti i Sandhamn, något senare än vanligt p g a Coronasituationen. 

Stämman hölls i Sandhamns kapell och samlade ett trettiotal delägare.

Stämmohandlingar m m samt stämmoprotokoll finns tillgängliga på hemsidan genom länken nedan (lösenordsskyddad):

http://www.eknohemman.se/arsstamma2020