Inrapportering av epost

Läs igenom villkoren nedan för att kunna skicka iväg formuläret. 

Härmed godkänner jag att Eknö hemmans styrelse upprättar ett register med de uppgifter som jag lämnat ovan . Syftet med detta register är att styrelsen ska kunna skicka ut information, avtal, fakturor via e-post istället för postala brev. Detta för att minska våra portokostnader, förenkla administrationen och spara på miljön.

Information om behandling av personuppgifter

I samband med att GDPR, EUs nya allmänna dataskyddsförordning, träder i kraft den 25 maj 2018 blir det nya regler för hantering av personuppgifter. Eknö Hemman Samfällighetsförening har bland annat arbetat med att bygga om våra webbaserade servicessidor, ökat säkerheten kring dessa sidor, förbättrat våra rutiner och samtidigt begränsat mängden personuppgifter vi samlar in och behandlar.

Information och samtycke till behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Eknö Hemman Samfällighetsförening
Box 98
130 39 Sandhamn

För frågor om vår hantering av personuppgifter eller våra webbaserade servicessidor är du välkommen att kontakta styrelsen.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Genom att godkänna dessa villkor lämnar du ditt samtycke till Eknö Hemman att hantera dina personuppgifter  för kommunikation med Eknö Hemman. Ditt samtycke kommer att registreras i vårt administrationsystem och kommer sedan att lagras tillsammans med dina personuppgifter under den tid dessa lagras.

Andra mottagare av dina personuppgifter

Eknö Hemman kommer att dela dina personuppgifter med den/de entreprenörer som anlitas för att utföra hemmanets uppgifter.

Lagringstid och villkor för radering av personuppgifter

Eknö Hemman lagrar bara dina personuppgifter så länge det finns ett behov av dem. När ett ärende är slutfört eller när behovet och syftet med lagringen inte längre finns tas raderas dina uppgifter.

Dina rättigheter och dina val

Som registrerad har du rättigheter som du behöver känna till. Du har bland annat rätt till att få felaktiga uppgifter rättade. Upplever du att du råkat skicka in felaktiga uppgifter eller om dina personuppgifter ändras under tiden ditt ärende pågår är du välkommen att kontakta oss för att få dina uppgifter uppdaterade.

Du har också rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Det kan i så fall innebära att Eknö Hemman får svårt att kommunicera med dig.

Du har också rätt att begära ett registerutdrag över dina personuppgifter. Detta utdrag kan du begära en gång per 12 månader och du skickar en sådan begäran till vår styrelse.

Du har även rätt att när som helst återkalla samtycke till behandling av dina personuppgifter. En begäran om att återkalla samtycke för behandling av dina personuppgifter skickas till styrelsen för Eknö Hemman.

Har du några andra frågor kring dina personuppgifter eller om du anser att dina rättigheter inte respekteras är du välkommen att kontakta styrelsen för Eknö Hemman Samfällighetsförening. Du har också rätt att framföra dina klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige.

Så här kontaktar du Eknö Hemman

Eknö Hemman Samfällighetsförening
Box 98
130 39 Sandhamn
E-post: info@eknohemman.se
Hemsida: http://www.eknohemman.se

Så här kontaktar du Datainspektionen

Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se