Eknö Hemmans årsstämma 2020 genomfördes den 16 augusti i Sandhamn

Här kan ni ta del av stämmohandlingar samt stämmoprotokoll


Årssämma i Eknö Hemman 16/8 kl 11.00 vid kapellet.

Du har väl inte glömt att ange din mailadress?


Nu är det dags att läsa av era vattenmätare

Hej nu är det dags att rapportera in din vattenförbrukning. (Gäller hyresrätterna, hyresvillorna samt de friköpta husen med ägarrätt på Sandhamnshöjden).


Påminnelse

Inför sommaren vill Eknö Hemman i all välmening påminna boende på Sandön om några saker som gör ön trevligare för oss alla:


Rapportera in din e-post här

Bästa delägare i Eknö Hemman. Vid två stämmor under 2018 beslutade delägarna i Eknö Hemman att ändra stadgarna så att styrelsen fr o m 2019 ska kalla till stämma per e-post.